เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ – English Online Courses

ติดต่อ LINE: @atdiplus เพื่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครเรียน

หลังจาก Login แล้ว สามารถคลิกเรียนคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ด้านล่างค่ะ

Basic Reading and Grammar

Real Talk

ATDI Real Talk Level 2 (Coming Soon)

ATDI Real Talk Level 3 (Coming Soon)

TOEIC 750++ 

คอร์ส TOEIC 750++ by ATDI ประกอบด้วย 5 Level 

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.