Essential Reading and Grammar with Basic Writing Skills

เกี่ยวกับคอร์สนี้

2 levels / 30 hours per level

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อน ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ หรือขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร และต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานของภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่:

– พื้นฐานการอ่าน (Basic reading)
– พื้นฐานการเขียน (Basic writing)
– พื้นฐานการฟัง (Basic listening)
– พื้นฐานการพูด (Basic conversation)
– พื้นฐานไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ (Basic grammar)

และเน้นการปูพื้นฐาน 4 ทักษะให้แน่น สำหรับผู้เตรียมาสอบ TOEIC TOEFL IELTS และการเขียนในการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ปกติคนไทย มักคิดว่าเมื่อก่อนในห้องเรียนมีการเรียน Grammar มามากแล้ว และไม่ต้องการเรียนอีกแล้ว แต่จริงๆ แล้วความรู้เรื่อง Grammar นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะหากจะต้องทำการเขียน (writing) หรือให้ทำการพูด (speaking) ให้ถูกไวยกรณ์ก็จะไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ การเขียนรายงาน การเขียนอีเมล การนำเสนอผลงาน หรือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS นั้น ในส่วนของการเขียน และการพูด จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จำเป็นที่จะต้องมีการเขียน essay ขึ้นมาเอง และต้องสามารถพูดปากเปล่าได้ ในเวลาที่จำกัดด้วย เพราะฉะนั้น หากพื้นฐานและความรู้ในเรื่อง Grammar ยังไม่ดีพอ จะไม่สามารถนึก พูด และเขียนออกมาได้เลย

คอร์สนี้ สอนหัวใจของ Grammar ให้เข้าใจกระจ่างจริงๆ และให้พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทันที โดยเมื่อเรียนหัวข้อไวยกรณ์เสร็จ ก็จะนำมาฝึงใช้จริง แต่งประโยค แต่งย่อหน้า ให้คุ้นชินกับสไตล์ Academic Writing ของข้อสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS ครอบคลุมการเขียนที่เป็นทางการ ซึ่งใช้ได้กับการทำงานและการเรียนด้วย

สถาบัน ATDI เข้าใจคนไทยเป็นอย่างดี และรู้ว่าจุดไหนที่คนไทยมักผิดพลาดประจำ ต้องปรับปรุง ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะโครงสร้างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ช่วยให้เรียนได้ผลเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบ TOEIC TOEFL IELTS หรือ CU-TEP รวมถึงนักเรียน English Program ที่ต้องใช้ Academic English ในการเรียน รวมถึงผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร จัดทำเอกสารนำเสนอผลงาน เพื่อพร้อมรับ AEC เหมือนกับนักเรียน ATDI ทุกคน

รายละเอียดเนื้อหา

เริ่มต้นเข้าใจไวยกรณ์ตั้งแต่ระดับ “คำ” Noun Verb Adjective Adverb ฯลฯ เชื่อมโยงสัมพันธ์สู่การใช้ในระดับกลุ่มคำและระดับประโยค เข้าใจการใช้ tense ต่างๆ อย่างถ่องแท้ ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับภาษาเขียนขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ phrase clause และ sentence ชนิดต่างๆ

การเรียนไวยกรณ์ จะคู่ขนานไปกับการฝึกเขียน เปิดโอกาสให้นำสิ่งที่เรียนมาลงมือใช้จริงทันที การเขียนจะเริ่มตั้งแต่ระดับประโยค เรื่อยไปจนถึง paragraph ว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เขียนอย่างไรให้อ่านรู้เรื่อง อ่านแล้วลื่นไหล สื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้แล้ว ตลอดการเรียนยังสอดแทรกความรู้ vocabulary ในลักษณะชุดคำศัพท์ synonyms และการแตกรากศัพท์ เพื่อช่วยจำและทำให้เข้าใจความหมายของศัพท์อย่างลึกซึ้ง ยกตัวอย่าง การใช้คำให้เหมาะสมกับบริบท ร่วมกับวิธีการออกเสียง (pronunciation) ของคำศัพท์ให้ถูกต้อง และการออกเสียงรวมกันเป็นประโยค ซึ่งมีการเนื่องเสียง การทอนเสียง การขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำด้วย

หากคุณกำลังอยากพัฒนาตนเอง หรือมองหาวิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน การฝึกฝน หรือการทำงาน คอร์สเรียนของ ATDI พิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนนับหมื่นคน ในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงาน เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราให้เราแนะนำคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

January 31, 2019

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.