ATDI Interchange Course

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้ สำหรับนักเรียนเตรียมตัวเรียนต่างประเทศ

หลักสูตรคอร์สนี้ประกอบด้วย:

3 levels (16 units for each level) | 30 hours for each level (total 90 hours)

Interchange (Level 1 ) 

Unit 1 – Please call me Beth (Introductions & Greetings: names: countries: and nationalities)
Unit 2 – How do you spend your day ( jobs: Workplaces: and school: Daily schedules: Clock time)
Unit 3 – How much is it? (Shopping and prices: clothing and personal items: colors and materials )
Unit 4 – Do you like rap? (Music: Movies: and TV Programs: Entertainers: Invitations and excuses: Dates and times)
Unit 5 – Tell me about your family. (Families: Typical families)
Unit 6 – How often do you exercise? (Sports, Fitness activities and exercise: Routines
Unit 7 – We had a great time! (Free – time and weekend activities: Chores: Vacations)
Unit 8 -What’s your neighborhood like? (Stores and places in a city: neighborhoods: Houses and apartments)
Unit 9 – What does she look like? (Appearance and dress: Clothing and clothing styles: People)
Unit 10 – Have you ever ridden a camel? (Past experiences: Unusual activities )
Unit 11 – If s a very exciting place! (Cities: Hometowns: Countries)
Unit 12 – It really works! ( Health problems: Medication and remedies: Products in a pharmacy )
Unit 13 – May I take your order? (Food and Restaurants)
Unit 14 – The biggest and the best! (World geography and facts: Countries )
Unit 15 – I’m going to a soccer match. (Invitations and excuses: Leisure-time Activities: Telephone messages)
Unit 16 – A change for the better! (Life changes: Plans and hopes for the future)

Interchange (Level 2) 

Unit 1 – A Time to remember ( People: Childhood: Memories )
Unit 2 – Caught in the rush ( Transportation: Transportation problems: City Services )
Unit 3 – Time for a change ( Houses and apartments: Lifestyle changes: Wishes )
Unit 4 – I’ve never heard of that ! ( Food: recipes: Instructions: Cooking methods )
Unit 5 – Going places ( Travel: Vacations: Plans )
Unit 6 – OK. No Problem! ( Complaints: Household chores: Requests: Excuses: Apologies )
Unit 7 – What’s this for? ( Technology: Instructions )
Unit 8 – Let’s Celebrate! ( Holidays: Festivals: Customs: Celebrations )
Unit 9 – Back to the future ( Life in the past: Present and future: Changes and contrasts: Consequences )
Unit 10 – I don’t like working on weekends! ( Abilities and skills: Job preferences: Personality traits: Careers )
Unit 11 – It’s really worth seeing! ( Landmarks and Monuments: World knowledge )
Unit 12 – Good book, terrible movie! ( Entertainment: Movies and books: Reactions and opinions )
Unit 13 – So that’s what it means! ( Nonverbal communication: Gestures and meanings: Signs: Drawing conclusions )
Unit 14 – What would you do? ( Money: Hopes: Predicaments : Speculations )
Unit 15 – What’s your excuse? ( Requests: Excuses: Invitations )

Interchange (level 3) 

Unit 1 – That’s what friends are for! (Personality types and qualities: Relationships: Turn ons and turn offs. )
Unit 2 – Career moves ( jobs: Unusual careers : job skills: Summer jobs )
Unit 3 – Could you do me a favor? ( Favors: Formal and informal requests: Messages )
Unit 4 – What a story! ( The media: News stories: Exceptional events )
Unit 5 – Crossing cultures ( Cultural comparisons and culture shock: moving abroad: Emotions: Customs: Tourism and Travel abroad )
Unit 6 – What’s wrong with it? ( Consumer complaints: Everyday problems: Electronics: Repairs )
Unit 7 – The World we live in ( The environment: World problems: Current issues )
Unit 8 – Life long learning ( Education: Learner choices: Strategies for learners: Personal qualities )
Unit 9 – At your service ( Everyday services: Recommendations: Self-improvement )
Unit 10 – The past and the Future ( Historic events and people: Biography: The future )
Unit 11 – Life’s little lessons ( Milestones and turning points: Behavior and personality: Regrets )
Unit 12 – The Right stuff ( Qualities for success: Successful businesses: Advertising )
Unit 13 – That’s a Possibility! ( Pet peeves: Unexplained events: Reactions: Predicaments and advice )
Unit 14 – Behind the scenes ( How a movie is made: Media professions: Processes: The entertainment industry )
Unit 15 – There should be a law! ( Recommendations: Opinions: Social issues: Controversial issues )
Unit 16 – Challenges and Accomplishments ( challenges: accomplishments: Goals: Volunteering )

หากคุณกำลังอยากพัฒนาตนเอง หรือมองหาวิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน การฝึกฝน หรือการทำงาน คอร์สเรียนของ ATDI พิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนนับหมื่นคน ในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงาน เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราให้เราแนะนำคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

กรอกข้อมูลด้านล่างแล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับนะคะ

January 31, 2019

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.