หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อน ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ หรือขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร และต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานของภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่:

– พื้นฐานการอ่าน (Basic reading)
– พื้นฐานการฟัง (Basic listening)
– พื้นฐานไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ (Basic grammar)

และเน้นการปูพื้นฐานทักษะให้แน่น สำหรับผู้เตรียมาสอบ TOEIC TOEFL IELTS และการเขียนในการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Course Curriculum

No curriculum found !

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.