fbpx

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอ่อน ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ หรือขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร และต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานของภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่:

– พื้นฐานการอ่าน (Basic reading)
– พื้นฐานการฟัง (Basic listening)
– พื้นฐานไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ (Basic grammar)

และเน้นการปูพื้นฐานทักษะให้แน่น สำหรับผู้เตรียมาสอบ TOEIC TOEFL IELTS และการเขียนในการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

Course Curriculum

No curriculum found !
26 STUDENTS ENROLLED

  august, 2019

  No Events

  ATDI Plus

  เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
  แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
  คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
  ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
  ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
  ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

  ATDI Premium Plus Co., Ltd.
  ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

  เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
  เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  Google Maps: atdiplus

  วันเวลาเปิดทำการ:
  วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

  โทร. 0815806829

  LINE Official: @atdiplus

  สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์ 


  top
  ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.
  X