อัพเดท วันเปิดเรียนปกติของสถาบัน ATDI 15 มิถุนายน นี้พบกันค่ะ

อัพเดท วันเปิดเรียนปกติของสถาบัน ATDI 15 มิถุนายน นี้พบกันค่ะ พร้อมมาตรการคัดกรองก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

✅ 1. ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนและพนักงานทุกคนต้องไม่เกิน 37.5 C
✅ 2. สวมหน้ากากอนามัย หรือเฟสชีลตลอดเวลาที่เข้าเรียน
✅ 3. ทำความสะอาดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน
✅ 4. จัดให้แต่ละห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนเหลือประมาณ 20-25 คนต่อหนึ่งห้องเรียน
✅ 5. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกครั้งในห้องเรียนและระหว่างรอเข้าคลาสเรียน
✅ 6. ทางสถาบันจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อใหญ่ ทุกๆ2สัปดาห์ เพื่อความอุ่นใจของนักเรียนทุกคน

ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ/สถาบันการศึกษา ประเภทวิชาชีพ นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้อนุญาตให้สถาบันฯ สามารถจัดการทำกิจกรรมได้ โดยให้จัดสถานที่และระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด สถาบันฯ จึงขอแจ้งให้นักเรียนผู้เข้าอบรม ของสถาบัน ATDI ได้รับทราบว่า ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่และทีมคณะอาจารย์วิทยากรผู้สอน ตามเกณฑ์ปฏิบัติของหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว โดยสถาบัน ATDI จะเริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป

ในระหว่างการเตรียมเปิดดำเนินการดังกล่าวนี้ สถาบันฯ มีการจัดเตรียมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ภายในสถาบันฯ และห้องเรียนทุกห้อง รวมทั้งบริเวณพื้นที่สัญจรของอาคารปียวรรณ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยแก่ทุกคนทุกท่าน รวมถึงดูแลความสะอาดของระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่อง อนึ่งในระหว่างเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว สถาบันฯจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะๆเป็นประจำในทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะขอความร่วมมือทุกๆท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฯ อาทิ การใส่หน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดส่วนบุคคลตลอดเวลา

หากน้องๆ ต้องการปรึกษาทีมงานฝ่าย Educational Consultant เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนลงสนามสอบเเข่งขันเข้าสายการบินในฝัน เเละสายการบินชั้นนำทั่วโลกอีกมากมายสามารถดู รายละเอียดคอร์สเรียนแอร์โฮสเตสของ ATDI

และ ติดต่อที่ปรึกษาของเรา คลิกแอดไลน์: @atdiplus หรือโทร: 0815806829 เพื่อรับคำปรึกษานะคะ

—–

ชมบรรยากาศการเรียนคอร์ส Intensive สำหรับสายการบิน Qatar Airways

June 8, 2020

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.