คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนอีเมล์ธุรกิจ (Business Email Writing)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำงานในแต่ละวัน สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก คือ การเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทักษะการสื่อสาร เพราะนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง การสื่อสารทางอีเมลก็เช่นกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สิ่งที่เราต้องการสื่อออกไปนั้น ไม่มีความผิดเพี้ยน หรือสร้างความเข้าใจผิด

ในโลกปัจจุบันอีเมลเป็นการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในการดำเนินธุรกิจทุกระดับและทุกขนาดองค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ส่งอีเมลจะต้องทราบหลักและวิธีการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับการจัดการ ประสานงาน การสื่อสารระหว่างองค์กร ไปจนถึงการตลาด การขาย และการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบ ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หลักสูตรคอร์สนี้ประกอบด้วย:

30 hours

Unit 1 (An Introduction to emails)

The email screen
Email structure
Subject lines

Unit 2 (Formal and informal emails)

Register
Formal / informal phrases
Abbreviations
Correct spelling

Unit 3 (Enquiries)

Writing and replying to enquiries
The advantages and disadvantages of email
Polite language

Unit 4 (Requesting Action)

Writing to colleagues
Talking about deadlines and taking action
Common verb – noun phrases

Unit 5 (Exchanging information)

Informing and replying
Colloquial phrases and contractions
Quoting from previous emails
Being diplomatic

Unit 6 (Making and confirming arrangements)

Typical phrases for making arrangements
Prepositions of time
Saying you’re sorry

หากคุณกำลังอยากพัฒนาตนเอง หรือมองหาวิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน การฝึกฝน หรือการทำงาน คอร์สเรียนของ ATDI พิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนนับหมื่นคน ในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงาน เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราให้เราแนะนำคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

กรอกข้อมูลด้านล่างแล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับนะคะ

January 31, 2019

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.