คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (Business Venture Course)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยกำลังจะทำงาน หรือทำงานแล้ว ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง แต่ต้องการเน้นการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน หรือในการต่อสื่อสารเชิงธุรกิจมากขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ATDI ได้ออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจให้เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน และให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรคอร์สนี้ประกอบด้วย:

2 level / 12 units per level / 30 hours 

Unit 1 ( First meetings )

 • Meeting a client – introductions
 • Talking about yourself
 • Number 1-1 0 : Telephone numbers
 • Who are you?
 • Interviews
 • Culture file

Unit 2 ( You and your company )

 • Introducing your company
 • Company activities
 • Departments and daily activities
 • Numbers 1 1-1 00
 • Starting a conversation
 • Culture file

Unit 3 ( Visiting a client )

 • Arriving for an appointment
 • At reception
 • Meeting people
 • Finding the right room

Unit 4 ( Business activities)

Describing routines
How often?
Talking about company activities
Numbers and times
What’s your iob like?

Unit 5 ( Fixing an appointment )

Arranging to meet
Speaking to reception
Fixing an appointment
Numbers: Ordinal numbers: dates
Telephoning

Unit 6 ( Requests and offers )

Placing an order
Requests and offers
Decimals, exchange rates
Checking information – email
and website addresses
Ordering by phone

Unit 7 ( Company and personal history )

Company history 1
Company history 2
lssey Miyake
Numbers 10,000 – 1 billion
A family business

Unit 8 ( Making plans )

Announcing company plans
Talking about company objectives
A Business trip
Numbers – percentages
A New proiect

Unit 9 ( Opinions and preferences )

Choosing the best candidate
Making comparisons
Agreeing and Disagreeing
Numbers – dimensions and weight
New offices

Unit 10 ( Directions and invitations )

Finding your way
Asking for and giving directions
Apologies and invitations
Numbers – journey times
How do I get there?

Unit 11 ( Entertaining )

Offering food and drink
At a barbecue
At a restaurant
Numbers – Prices
Ordering food and drink

Unit 12 ( Saying goodbye )

Saying goodbye
Keeping in touch
Talking about the future
Numbers – 24 hour clock
Itineraries

หากคุณกำลังอยากพัฒนาตนเอง หรือมองหาวิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน การฝึกฝน หรือการทำงาน คอร์สเรียนของ ATDI พิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนนับหมื่นคน ในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงาน เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราให้เราแนะนำคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

กรอกข้อมูลด้านล่างแล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับนะคะ

January 31, 2019

ATDI Plus

เราคือสถาบันสอนภาษาที่มากกว่า
แค่การสอน แต่เราคือผู้ดูแลและให้
คำปรึกษา ไปจนกระทั่งเด็กนักเรียน
ได้สมัครงาน พร้อมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดูแลใน
ทุกๆ ขั้นตอนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
ATDI วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Powered by F22 Image

ATDI Premium Plus Co., Ltd.
ชั้น 3,6 และ 23 อาคารปียวรรณ

เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Google Maps: atdiplus

วันเวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์ – วันเสาร์ 9.00 น. – 19.00 น.

โทร. 0815806829

LINE Official: @atdiplus

top
ATDI Plus by ATDI © ATDI. All rights reserved.